Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna

jest metodą leczenia zaburzeń emocjonalnych, w której podstawowym narzędziem pracy jest rozmowa. Dialog pomiędzy pacjentem a terapeutą pozwala na odnajdywanie nowego rozumienia pacjenta i jego problemów. Jest to technika pracy zakładająca istnienie nieświadomości. Oznacza to, że wiedza na własny temat, świadome przekonania i motywy to tylko pewna część dynamiki wewnętrznego świata każdego z nas. Bardzo często źródło problemów tkwi w nieświadomej części psychiki, którą odkrywa się w procesie psychoterapii.

Psychoterapia psychodynamiczna skierowana jest do szerokiej grupy pacjentów, doświadczających różnorodnych trudności. Dzięki interpretacjom terapeuty pacjent ma możliwość uświadomienia sobie niekorzystnych, powtarzających się wzorców, które wpływają na jakość jego życia. Terapia ta pozwala na trwałe i pozytywne zmiany struktury psychicznej na głębokim poziomie. Zmiany te dotyczą sposobu przeżywania i myślenia, co w konsekwencji prowadzi do zmian w funkcjonowaniu. Ten rodzaj terapii umożliwia także rozwój osobowości, często zahamowany poprzez nierozwiązane wewnętrzne konflikty oraz deficyty.

Terapia psychodynamiczna wywodzi się z klasycznej psychoanalizy, uwzględniając również nowsze teorie dynamiczne oraz wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i psychiatrii, co pozwala na elastyczność w dostosowywaniu jej do indywidualnej problematyki pacjenta.

Wykonanie: Medmemo.pl