Kiedy mogę pomóc?

Jeśli Ty:
masz objawy nerwicy, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia, lęki, fobie, napady paniki
przeżywasz kryzysy życiowe
– utrata bliskiej osoby, rozstanie, poważna choroba i inne traumatyczne wydarzenia, problemy w adaptowaniu się do zmian w sytuacji osobistej lub zawodowej oraz radzeniu sobie ze stresem
masz trudności w obszarze relacji z innymi ludźmi oraz stosunku do samego siebie – problemy rodzinne, małżeńskie, seksualne, wychowawcze, trudność w nawiązywaniu kontaktów oraz utrzymywaniu satysfakcjonujących związków, niską samoocenę, poczucie braku satysfakcji z własnego życia, braku celu, wyizolowanie
masz problemy związane z wkraczaniem w kolejne etapy rozwoju – odnajdywanie się w roli partnera, rodzica, osoby aktywnej zawodowo, zadań życiowych wczesnej i późnej dorosłości,  godzenie się z przemijaniem i starzeniem się.

Jeśli Twoje dziecko:
ma problemy adaptacyjne, nie potrafi przystosować się do nowych warunków panujących w przedszkolu/szkole (najczęstsze objawy: lęk, izolacja, konflikty z rówieśnikami, trudności w przyswajaniu wiedzy, ucieczki ze szkoły)
ma trudności w kontaktach z rodzeństwem i rodzicami
nie potrafi panować nad emocjami (jest nieśmiałe, niecierpliwe, wycofane, ma zaniżoną samoocenę, często płacze)
jest agresywne, przechodzi gwałtowne napady złości, często się buntuje, jest brutalne wobec zwierząt i ludzi,
doświadczyło traumatycznego przeżycia (wypadek, choroba lub śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców)
ma objawy somatyczne (częste bóle brzucha, głowy, wymioty i biegunki) lub zaburzenia wydalania (zaparcia, moczenie nocne).

Jeśli nastolatek:
ma zaburzenia rozwoju zarówno emocjonalnego jak i społecznego (przeżywa wewnętrzny niepokój, ma częste zmiany nastroju i zaniżone poczucie własnej wartości, jest wycofany i nieśmiały lub nazbyt niecierpliwy i impulsywny)
zbyt dużo czasu spędza przed komputerem, telefonem – jest ciągle dostępny na facebooku i podobnych portalach społecznościowych
ma zaburzenia jedzenia
przejawia zachowania autoagresywne – samookaleczanie się, tatuaże
ma trudności w nauce – problemy z koncentracją, bardzo stresuje się swoimi wynikami w nauce
ma obniżony nastrój i negatywizm
ma zaburzenia zachowania – jest agresywne, niedostosowuje się do norm społecznych, jest brutalne wobec ludzi/zwierząt

Wykonanie: Medmemo.pl